Algemene voorwaarden

  1. Alle facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van de vennootschap binnen de 14 dagen na factuurdatum
  2. Voor facturen die op hun vervaldag niet betaald zijn, is van rechtswegen en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag
  3. Vanaf de vervaldag is een verwijlintrest verschuldigd van 12% per jaar en dit van rechtswege zonder ingebrekestelling
  4. Alle facturen dienen binnen de 8 dagen per aangetekend schrijven te worden geprotesteerd
  5. De vermelde gegevens worden minstens 7 jaar bewaard in de boekhouding.1 x per maand krijgt u een mailing per mail.